Minevra Ortezi
  • Minevra Ortezi

Minevra Ortezi

Ağır boyun travmaları ve cerrahi operasyon sonrası gövde desteği ile servikal  
bölgenin stabilizasyonunda oldukça etkilidir.